ENERJEO KEMALİYE 24.9 MW JEOTERMAL ELEKTRİK SANTRALİ

Proje alanı Manisa İli Alaşehir ilçesi sınırları içerisinde yer alan Kemaliye kasabasının 2750m güneyinde yer almaktadır. Bölgede jeotermal rezervuar niteliği taşıyabilecek kayaçların belirlenmesi ve jeolojik yapıların araştırılması amacı ile Enerjeo A.Ş. Jeofizik Araştırma Ekibi tarafından ruhsat sahası ve çevresinde toplam 350 noktada MT / AMT / TDEM ölçüleri alınmıştır. Enerjeo A.Ş. veri işlem merkezinde 3-D olarak modellenen bu veriler ışığında üretim ve re-enjeksiyon kuyuları Enerjeo A.Ş. sondaj ekibi tarafından açılmaya başlamıştır.‏ Açılan kuyuların tamamında proje hedeflerine uygun sonuçlar elde edilmiştir.

İşletme ruhsatı 30 yıl boyunca Enerjeo A.Ş. ye ait olan sahada 24.9 MW kurulu güce sahip santral yapımı için çalışmalar tamamlanmış, tesis elektrik üretimine başlamıştır. Tesisisin yıllık  üretim kapasitesi 199.200.000 kWh dir. Üretilen elektrik 154kV şalt sahası ile enterkonnekte şebekeye aktarılmaktadır.