Çevreye Duyarlı

cevreicons

Jeotermal enerji çevreye zararlı yan etkileri en düşük olan yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir. Yeraltının farklı derinliklerinden kapalı borular ile yer yüzüne çıkarılan akışkan yine kapalı borular kullanılarak ısı esanjörlerine iletilmekte ve ısı enerjisi alındıktan sonra yine kapalı sistem ile re-enjeksiyon kuyularından geri basılmaktadır. Bu kapalı sistem içerisinde jeotermal akışkan içerisinde yer alan yan ürünler endüstriyel olarak kullanılmak istendiğinde doğaya salınmadan ayrıştırılabilmektedir. Örnek olarak Batı Anadolu jeotermal sistemlerinde akışkan içerisinde bulunan karbondioksit gazı doğaya salınmaksızın ayrıştırılarak karbondioksit seracılığı veya gıda sektöründe kullanılarak ticari kazanım yaratılabilmektedir. Enerjeo A.Ş. ülkemizdeki doğal kaynakları enerjiye dönüştürürken çevre duyarlılığını birinci planda tutmaktadır. Araştırmadan üretime jeotermal enerjinin tüm basamaklarında çifçi ve çevre ile dost bir çalışma anlayışını kendisine ilke edinmiştir.

Is Güvenligi

adim_ugur2-360x402

Enerjeo A.Ş. çalışanlarının güvenliğini ve sağlığını her şeyden üstün tutmaktadır. Profesyonel iş güvenliği uzmanlarınca hazırlanan iş güvenliği esaslarının uygulanması konusunda hassasiyet gösterilmektedir. Tüm çalışma alanlarında düzenli olarak iş güvenliği toplantıları gerçekleştirilmekte ve çalışanlar sürekli olarak iş güvenliği konusunda şirket içi eğitime tabi tutulmaktadır. Enerjeo A.Ş. için çalışanların sağlığı ve çalışma alanlarının konforu her şeyden önce gelmektedir. Tüm çalışanlarımız düzenli periyotlar halinde sağlık kontrolünden geçrilmekte ve çalışma ortamlarındaki her detay sağlık standartlarına uygun şekilde düzenlenmektedir.

Sürdürülebilirlik

renew1

Jeotermal enerji çevre ile dost ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Jeotermal sistemler iklim koşullarına göre doğal bir yenilenebilme sürecine sahiptirler. Ancak rezervuar basıncının korunması ve ısı enerjisi alınmış jeotermal akışkanın çevreye zarar vermeden ortadan kaldırılmasının en iyi yolu bu akışkanın re-enjeksion kuyularından sisteme geri gönderilmesidir. Isı enerjisi alındıktan sonra akışkanın nehir, göl veya deniz ortamına akıtılması çevreye büyük zararlar vermekle birlikte rezervuarın sürdürülebilirliğini yok etmektedir. Re-enjeksiyon kuyularının lokasyonlarının seçimi ve kuyu tasarımı en az üretim kuyuları kadar önemlidir. Re-enjeksiyon kuyuları için iyi bir jeofizik araştırma yapılmalı, porozitesi yüksek ve rezervuarı besleyecek bir re-enjeksiyon kuyusu seçilmelidir. Doğru lokasyon seçiminin ardından re-enjeksiyon testleri yapılarak akışkanın tekrar ısınarak sisteme karışması ve jeotermal enerjinin sürdürülebilirliğini sağlaması gerekmektedir. Enerjeo A.Ş. faaliyet gösterdiği tüm sahalarda re-enjeksiyon kuyuları için gerekli araştırmaları yapmakta ve ülkemizin bu doğal enerji kaynağının sürdürülebilirliğini korumaya çalışmaktadır.