KEMALİYE

Energy Holding Jeofizik Servisi 2013 yılının Ağustos ayında Kemaliye sahasında çalışmalarınına başlamış ve bu sahada 2 aylık bir çalışma sonucunda 310 istasyonda MT / AMT ve TDEM ölçüleri toplamıştır. Özellikle ruhsat sahası içerisinde 250m aralıkla ölçü alınarak yanal çözünürlüğün arttırılmasına dikkat edilmiştir. Çalışma alanının 4 km kuzey-batısına yerleştirilen remote referans noktası ile eş zamanlı olarak alınan ölçüler veri işlem laboratuvarında veri işlemden geçirilerek 2D ve 3D modeller elde edilmiştir.

Elde edilen 2D ve 3D yer elektrik kesitler bölgenin tektonik yapıları ile ilişkilendirilerek bölgenin fay yapısı ve jeotermal akışkanın yarattığı deformasyon zonları belirlenerek uygun noktalara üretim ve re-enjeksiyon kuyuları önerilmiştir.

2014 yılının mart ayı itibari ile Enerjeo sondaj ekibi önerilen üretim kuyularında sondaja başlamış ve bugüne kadar 3 üretim kuyusunda sondajları tamamlamıştır. Üretim kuyularından alınan sonuçlar Energy Holding Jeofizik Servisi için oldukça iyi bir referans oluşturmuştur.